pl
0
Dream Watch Cart

Dodaj swoje zamówienie

Dodaj swoje zamówienie

Kupujący

Reklamacje

1. Towary oferowane w sklepie internetowym dream-watch.pl są objęte 1-letnią gwarancją.
2. W razie stwierdzenia wady produktu należy go odesłać na adres sklepu wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym.
3. W ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego sklep ustosunkuje się do niego pisemnie.
4. Produkt wadliwy odsyłany jest do producenta, który jako gwarant decyduje o zasadności roszczeń.
5. Jeżeli producent uzna roszczenie reklamacyjne, uszkodzony produkt niezwłocznie jest serwisowany i naprawiany na koszt sklepu internrtowego dream-watch.pl

Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) kupujący ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14. dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

3. Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, ponadto w składzie ilościowym i jakościowym takim jak otrzymał. Zakupiony towar powinien zostać odesłany wraz z wszelkimi elementami składowymi tj. dołączonymi częściami, instrukcjami, akcesoriami oraz oryginalnym opakowaniem, nawet jeśli zostało ono uszkodzone.
4.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
5.Sprzedawca ma obowiązek przyjęcia zwróconego towaru przez Klienta w terminie 14dni od dnia otrzymania przez klienta przesyłki z Towarem. W przypadku znalezienia śladów użytkowania Towaru, Klientowi zostanie zwrócona kwota pomniejszona proporcjonalnie do stanu zużycia Towaru.


6. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa towar należy odesłać na własny koszt na adres:
Dream Watch ul. Wiejska 9 00-480 Warszawa wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta na jaki sklep dream-watch.pl ma zwrócić należność. 

7. Po dokonaniu niezbędnej weryfikacji warunków sklep dokonuje w ciągu 30 dni roboczych zwrotu całej zapłaconej przez Klienta kwoty, w tym kosztów dostarczenia do niego towaru. Zwrot należności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Zwrot należności nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Kupującego. Paczki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
9. Powyższe prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej na odległość i ma zastosowanie wyłącznie przy sprzedaży osobom fizycznym, które dokonują zakupów nie związanych z zawodową działalnością gospodarczą czy zawodową.
10. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości możliwe jest dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia przesyłki, a w przypadku paczki za pobraniem po uiszczeniu zapłaty za towar kurierowi. 

11. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy w obecności kuriera sporządzić w dwóch egzemplarzach protokół szkody. Jeden z nich powinien zostać u Klienta. Druk właściwy do tego celu powinien posiadać kurier, 
w przeciwnym razie należy odręcznie spisać oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania, gdzie zawarte będą również: data oraz podpisy Kupującego i kuriera.

12. Protokół szkody jest ważnym dowodem w procesie reklamacji, jednakże nie jest on elementem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji.

Wycena online
Kosz
Ogółem

Dziękujemy za zamówienie. Wkrótce nasz menedżer skontaktuje się z Tobą.